Sluiten
preloader
laden, even geduldannuleren

Voor MKB

 

Meijerink MKB Gerechtsdeurwaarders

Ons werk bestaat uit meer dan het incasseren van onbetaalde vorderingen en het uitreiken van ambtelijke stukken zoals dagvaardingen. Bij Meijerink kunt u ook terecht voor advies en bemiddeling om procedures te voorkomen, bijstand in gerechtelijke procedures en de opmaak van aktes van constatering. Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

Advies en bemiddeling

Uw facturenbeheer blijkt niet toereikend. Ook na een tweede herinnering volgt geen betaling en uw klant laat weten dat er problemen zijn. Hij vindt bijvoorbeeld het gefactureerde bedrag te hoog, of de kwaliteit van het geleverde is onvoldoende. Hoe lost u dat op, zodanig dat u uw geld ontvangt zonder de relatie met de klant te verstoren of te beëindigen?

 

Meijerink heeft de kennis en ervaring in huis om u te begeleiden en ondersteunen in dit soort situaties die dreigen uit de hand te lopen. Met advies en bemiddeling. Wij analyseren de situatie en onderzoeken of een minnelijke regeling mogelijk is. Wij behartigen uw belangen en proberen uw klant zo snel mogelijk tot betaling te bewegen, en de relatie te bestendigen. Soms is een redelijke schikking te verkiezen boven een rechtsgang. Met onze bemiddeling hoeft u niet direct hoog spel te spelen, maar gaan we voor een maximaal resultaat.. Op korte en lange termijn.

 

Debiteurenbeheer

Wij werken met diverse partners in dit specialisme, allen hebben ruime ervaring in de juridische debiteurenbeheer praktijk van van het MKB en spelen naadloos in op de behoefte van u als MKB'er. 

Incasso voor MKB | buitengerechtelijk of gerechtelijk

U staat volkomen in uw recht, desondanks betaalt uw klant de factuur niet. Misschien is de rekening aan zijn aandacht ontsnapt of probeert hij zich aan zijn betalingsverplichtingen te onttrekken. Schakel dan Meijerink Incasso in. Wij zijn gedreven en bedreven in ons incassovak om mensen te overtuigen alsnog tot betaling over te gaan. In tegenstelling tot incassobureaus hebben wij alle (buiten)gerechtelijke instrumenten tot onze beschikking. Van een aanmaning tot dagvaarding, en van een vonnis tot een executie van een vonnis. Een incassobureau inschakelen zodat u uw geld toch krijgt? Als MKB-er kunt u vertrouwen op Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders.

 

Onze aanpak

Wij benaderen mensen met oog voor de menselijke maat, en houden uw belangen goed in de gaten. De meesten schuldenaren kunnen betalen, ieder op zijn of haar manier en in zijn of haar tempo. We zijn daarbij vasthoudend. Onze jarenlange kennis en ervaring maakt dat wij goed weten hoe we schuldenaren dienen te benaderen voor het beste resultaat.

 

Juridische bijstand

Het is er helaas toch van gekomen; om betaling te verkrijgen heeft u uw schuldenaar moeten laten dagvaarden en hij gaat in verweer. Er volgt een gerechtelijke procedure. Dan is het wel zo geruststellend wanneer u zich kunt laten bijstaan door een door een specialist met verstand van civiele zaken.

 

Bij ons bent u aan het juiste adres voor deskundige ondersteuning bij procedures voor de Kantonrechter. Het civiele recht is ons terrein en opereren wij praktijkgericht.

 

Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?

Als adviseur staan wij u graag terzijde bij zaken met een geldelijk belang tot €25.000,00. Daarboven is verplicht procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht. Bij huurzaken kunnen wij u wel als procesgemachtigde voor u optreden in zaken met een hoger geldelijk belang dan €25K.

 

Vervolgstappen na het vonnis

Ook als de gerechtelijke procedure ten einde is gekomen en u uw gelijk heeft gekregen, kunt u op Meijerink rekenen. Wij zorgen dat het vonnis persoonlijk aan uw schuldenaar wordt overhandigd en ten uitvoer gelegd. Bijvoorbeeld door loonbeslag, bankbeslag, of een ontruiming van het gehuurde.

Wij handelen snel en efficiënt. Zonder dat u er omkijken naar heeft. We zijn een beslagleggende deurwaarder en ons werkgebied ligt in Overijssel en Gelderland.

 

 

Meijerink incasso en gerechtsdeurwaarders | Realisatie & Ontwerp: Makeable Branding i.s.m. ISLOK BV

Algemene voorwaarden