Sluiten
preloader
laden, even geduldannuleren

Voor leasecontracten en -geschillen

Meijerink Lease Gerechtsdeurwaarders

 

In een leasecontract worden afspraken vastgelegd tussen een leasemaatschappij (een lessor) en de klant van de leasemaatschappij (de lessee). Bij lease kan een ondernemer tegen een overeen te komen vergoeding een bepaald object gebruiken. De ondernemer hoeft hierbij zelf geen kosten te maken om dit gebruiksmiddel aan te schaffen, het object wordt namelijk aangeschaft door de leasemaatschappij.

 

Wilt u een leaseovereenkomst opstellen?

Het opstellen van een leaseovereenkomst is in de meeste gevallen maatwerk. De inhoud van de overeenkomst moet worden afgestemd op uw specifieke situatie. Laat uw leasecontract daarom altijd opstellen of controleren door een van onze samenwerkende gespecialiseerde advocaten.

 

Welke afspraken kunt u vastleggen in een leasecontract?

De leaseprijs, de leaseperiode (afhankelijk van de economische levensduur van de geleasede zaak), de gevolgen bij te laten betaling, optie tot kopen.

 

Soorten leaseovereenkomst

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende leaseovereenkomsten:


Financial leaseovereenkomst

Deze leasevorm lijkt op een huurkoopovereenkomst en kenmerkt zich als een koop op afbetaling. Bij een Financial leaseovereenkomst wordt het object gefinancierd door een leasemaatschappij. Degene die het object least, betaalt gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst dit bedrag terug. Wanneer alle leasetermijnen zijn betaald wordt diegene eigenaar van het object.


Operational leaseovereenkomst

Een operational leaseovereenkomst lijkt juridisch gezien veel op een huurovereenkomst. Hierbij betaalt een ondernemer een overeengekomen vergoeding om het object te mogen gebruiken. Na afloop van de leasetermijn blijft de leasemaatschappij eigenaar van het object.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als gespecialiseerde beslagleggende Leasedeurwaarder werkt Meijerink nauw samen met (juridisch- en financieel) specialisten die ervaring hebben met het opstellen van leasecontracten, het beoordelen van uw leasecontract, en juridisch advies bij conflicten over het nakomen of beëindigen van een leasecontract.

Meijerink incasso en gerechtsdeurwaarders | Realisatie & Ontwerp: Makeable Branding i.s.m. ISLOK BV

Algemene voorwaarden